Samlingspunkt och loppisbutik

Namn på organisation/förening: Vittsjö GIK

Namn på projektet: Samlingspunkt med tillhörande loppisbutik i Vittsjö

Skapa en samlingspunkt i Vittsjö för barn, ungdomar, vuxna och äldre där vi också kan ta tillvara begagnade saker och sälja vidare. Vi vill skapa trygghet och ett sammanhang för de som bor i Vittsjö. Vi vill också värna om miljön genom att saker återanvänds i stället för att slängas på soptippen. Denna verksamhet kommer också hjälpa till att hålla Vittsjö levande som by samt hjälpa till med integrationen av nyinflyttade.

Tillbaka till initiativen