Visseltofta i våra hjärtan

Namn på organisation/förening: Byalaget Wisseltofta Vänner

Namn på projektet: Visseltofta i våra hjärtan

Genom att erbjuda byborna HLR-kurs vid tre olika tillfällen och installera en hjärtstartare utanför byahuset i Visseltofta som blir tillgänglig för alla dygnet runt, vill vi öka tryggheten och gemenskapen i byn.
Vår ambition är att öka samverkan mellan våra föreningar och ser detta projekt som ett led i detta.

Tillbaka till initiativen